Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!

Trenerinformasjon 2023

Vi ønsker å presentere trenere som er klare for å gyve på neste sesong! Vi ønsker å presentere trenere som er klare for å gyve på neste sesong. Lag hvor trenere er presentert som trenerteam vil ha et felles hovedtreneransvar, (sidestilte trenere). Resterende lag jobbes det fortsatt hardt for å finne løsninger til. I tillegg […]

Re Fotballklubb