Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!

I januar kan du trene med vårt damelag

Åpne treninger med damelaget til Re FK i januar

Vi inviterer deg til å trene med vårt damelag i januar! Re FK har et sterkt ønske om å etablere et 11’er lag i 4. divisjon i tillegg til vårt 7’er lag. Vi gir et tilbud til alle som vil spille fotball og ha en sosial møteplass uavhengig av nivå og ambisjon. Treninger er tirsdager […]

Re Fotballklubb