Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!

Trenerinformasjon 2023

Vi ønsker å presentere trenere som er klare for å gyve på neste sesong!

Vi ønsker å presentere trenere som er klare for å gyve på neste sesong. Lag hvor trenere er presentert som trenerteam vil ha et felles hovedtreneransvar, (sidestilte trenere). Resterende lag jobbes det fortsatt hardt for å finne løsninger til. I tillegg til trenere på lagene ønsker vi også å supplere med unge gutter og jenter som ser for seg trenerrollen som en mulig vei videre. Dette har flere av lagene også hatt denne sesongen. Re FK ønsker å gi muligheter for utvikling også som trener. Vi ser frem til et nytt godt sportslig år i 2023 og vi håper å legge frem de siste puslebitene så fort som mulig.

Trenerkabalen som er på plass så langt:

Gutter 13
Hovedtrener: Anders Abrahamsen
Assistenttrener: Thomas Ulseth

Jenter 13
Trenerteam: Solveig Reppen Lunde,Vegard Asdal & Stian ødegård.

Gutter 14
Hovedtrener: Fredrik Voss
Assistenttrener: Vegard Asdal

Jenter 15
Trenerteam:Bjørn Roger Broen og Morten Skjeggestad

Gutter 16
Trenerteam: Oliver Rindedal og Martin Norås Larsen

Gutter 19
Hovedtrener: Anders Abrahamsen
Assistenttrener: Vetle Weseth

A-Lag Herrer
Hovedtrener: Espen Næss Lund
Assistenttrener: Håvard Øygarden

Del innlegg

Relaterte nyheter

Re Fotballklubb