Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!
LOGO

Årsmøte Re FK

Onsdag 28.02.2024 – Idrettsbygget Bergsåsen Idrettspark, kl 19:00

DAGSORDEN

  1. ÅPNING
  2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
  3. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG 2 MEDLEMMER TIL UNDERTEGNELSE AV PROTOKOLL
  4. ÅRSBERETNING 2023
  5. REGNSKAP 2023
  6. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. BUDSJETT 2024
  9. VALG

Eventuelle forslag sendes på mail til leder@refk.no , frist er en uke før årsmøtet.

Del innlegg

Relaterte nyheter

Re Fotballklubb