Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!

Lagleder

Sideinnhold

 1. Laglederenes oppgaver og ansvar
 2. Roller i laget

Laglederenes oppgaver og ansvar

Lagleder er administrativt ansvarlig for sitt lag. Ta ansvaret for organisering av det utenom-sportslige arbeidet i forbindelse med trening og kamp.

 • Holde foreldremøte hvor roller i laget settes: dugnadssosialtcup og Meny Arena Cup-ansvarlige.
 • Gi informasjon til spillere og foreldre, eksempelvis om treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter.
 • Delta på klubbens informasjonsmøter for lagledere.
 • Oppdatere lagslister i FIKS og melde i fra om spillere som slutter.
 • Ansvar for lagets draktsett, utdeling og innsamling av draktsett.
 • Hjelpe med å få inn medlemskontingent og treningsavgift når dette er fakturert.
 • Gjennomføre laglederens oppgaver på kampdag.

Oppgaver kampdag

Hvordan melde overgang
Link til samtykkeskjema ved spillerovergang klikk her. Viktig at retningslinjer rundt overganger er fulgt i forkant, klikk her for mer informasjon. Send samtykkeskjema til overgangsansvarlig.

Hvordan omberamme hjemmekamp
Sjekk banekalender for ledig tid. Se fotball.no for omberamming og gi beskjed til baneansvarlig om å holde av tid.

Roller i laget

Fair play ansvarlig hjemmekamper

 • Ikledd gul kampvertvest.
 • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

Dugnadsansvarlig(e)

 • Ansvarlig for at lagene følger føringer fra styret for valg av dugnadsaktør.
 • Veilede og godkjenne lagenes valg av dugnader for inntekter til eget lag.
 • Koordinere med dugnadsansvarlig i styret der det kommer opp usikkerhet/konflikter i valg av dugnadsaktør.

Sosialansvarlig

 • Organisere sosiale aktiviteter innad i laget, som for eksempel kveldsmat etter endt trening, pizzakveld o.l.
 • Være med på sosiale happenings i regi av klubben.

Cup ansvarlig(e)

 • Finne cup i samarbeid med klubb.
  • Merk! Sommercup er satt av klubben. Denne har tidligere gått til Dana eller Gothia. Første års Re-spillere har gjerne for kort tid til å få inn nok penger for å dekke utgifter til cup i utlandet slik at for denne gruppa vil det være en dialog om hvilken cup i Norge som ønskes.
 • Reiseleder, fordeling av arbeidsoppgaver på flere foresatte.
 • Påmelding spillere og foresatte. Forsikre at nok foresatte har mulighet til å bidra.
 • Opplegg rundt logistikk – og sosialt.
 • Innhente politiattest fra foresatte som skal være med laget på cup.
 • Bildetillatelse fra foresatte.
 • Ansvarlig for lagets økonomi for deltagelse på cup, (sammen med dugnadsansvarlig).

Meny Arena cup ansvarlig(e)

 • Sende invitasjoner sammen med lagleder eller andre kontaktpersoner rundt laget til andre klubber for å fylle opp lagets turneringsdager.
 • Følge opp invitasjoner og for å få inn nok påmeldinger
 • Sette ned et arbeidsutvalg for gjennomføring av dugnadsliste med foreldre eget lag.
 • Kiosk, sekretariat, billetter.
 • Gjennomføre turnering med turneringsansvarlig, kioskansvarlig og dugnadspersonell.
  • Det vil bli kalt inn til eget cupmøte med ytterlige informasjon og instrukser for gjennomføring.

Journalist – Bidra med innhold på refk.no

Ta kontakt med nettsideansvarlig dersom du eller noen rundt laget ønsker å bidra med innhold på vår nettside.

STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL!

Bli grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS:

Grasrotandelen 993448605
til
60000

Re Fotballklubb