Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!
LOGO

Årsmøte

Innkalling til årsmøte RE FK

Torsdag 09.03.2023 – Idrettsbygget Bergsåsen Idrettspark, kl 19:00

DAGSORDEN

  1. ÅPNING
  2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
  3. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG 2 MEDLEMMER TIL UNDERTEGNELSE AV PROTOKOLL
  4. ÅRSBERETNING 2022
  5. REGNSKAP 2022
  6. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. BUDSJETT 2023
  9. VALG

Eventuelle forslag sendes på mail til leder@refk.no, frist er en uke før årsmøtet.

Del innlegg

Relaterte nyheter

Re Fotballklubb