Trivsel, respekt, mot og mestring!

Re Fotballklubb

Trivsel, respekt, mot og mestring!

Sommercup 2024 går til…

Styret i Re FK har hatt en grundig vurdering av sommercup for 2024. Vi har vurdert Dana Cup og Gotia Cup som alternativer og ser at det helt klart er veldig positive sider ved begge cuper. Etter en totalvurdering har vi landet på at ferden i 2024 går til Dana Cup. Vi håper dette blir en like flott opplevelse som vi fikk i år.

Merk! RE FK drar til samme sommercup i utlandet, med unntak av 13-årskullene som drar til en innenlands-cup. Flere grunner til dette, men det er enklere å få på plass en innenlands-cup i sin første sesong hvor spillere og foreldre først blir en gruppe etter endt sesong på 12-årstrinnet.

Del innlegg

Relaterte nyheter

Re Fotballklubb